2020/11/26  05:25  khởi hành
1
05:33 - 06:08
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
2
05:30 - 06:08
38phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  05:33 - 06:08
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  05:33 Paddington
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Barking 
  (6phút
  05:39 05:46 Baker Street
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (21phút
  GBP 4,90
  06:07 06:07 North Greenwich
  Đi bộ( 1phút
  06:08 North Greenwich Station
 2. 2
  05:30 - 06:08
  38phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  05:30 Paddington
  Circle Line
  Hướng đến Barbican 
  (19phút
  05:49 05:53 Westminster
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (14phút
  GBP 4,90
  06:07 06:07 North Greenwich
  Đi bộ( 1phút
  06:08 North Greenwich Station
cntlog