2020/04/07  10:34  khởi hành
1
10:34 - 11:05
31phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
2
10:35 - 11:07
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  10:34 - 11:05
  31phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  10:34 Paddington
  Bakerloo Line
  Hướng đến Elephant Castle 
  (5phút
  10:39 10:43 Baker Street
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (21phút
  GBP 4,90
  11:04 11:04 North Greenwich
  Đi bộ( 1phút
  11:05 North Greenwich Station
 2. 2
  10:35 - 11:07
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  10:35 Paddington
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Barking 
  (7phút
  10:42 10:45 Baker Street
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (21phút
  GBP 4,90
  11:06 11:06 North Greenwich
  Đi bộ( 1phút
  11:07 North Greenwich Station
cntlog