2020/10/31  14:21  khởi hành
1
14:21 - 14:46
25phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 1. 1
  14:21 - 14:46
  25phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  14:21 Hounslow West
  Đi bộ( 1phút
  14:22 14:27 Hounslow West(S2)
  222
  Hướng đến Belmont Road (UB8) 
  (19phút
  14:46 The Plough (UB7)
cntlog