2020/04/02  03:29  khởi hành
1
03:29 - 03:54
25phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 1. 1
  03:29 - 03:54
  25phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  03:29 Hounslow West
  Đi bộ( 1phút
  03:30 03:35 Hounslow West(S2)
  222
  Hướng đến Belmont Road (UB8) 
  (19phút
  03:54 The Plough (UB7)
cntlog