2019/11/23  00:50  khởi hành
1
05:19 - 05:37
18phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
00:53 - 05:37
4h44phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
05:20 - 05:47
27phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  05:19 - 05:37
  18phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:19 Canary Wharf
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (5phút
  GBP 4,90
  05:24 05:31 Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (6phút
  05:37 Royal Albert
 2. 2
  00:53 - 05:37
  4h44phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  00:53 Canary Wharf
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (6phút
  GBP 4,90
  00:59 05:31 Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (6phút
  05:37 Royal Albert
 3. 3
  05:20 - 05:47
  27phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:20 Canary Wharf
  DLR
  Hướng đến Stratford 
  (3phút
  05:23 05:35 Poplar
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (6phút
  thông qua đào tạo Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (6phút
  05:47 Royal Albert
cntlog