2019/10/19  11:00  khởi hành
1
11:01 - 11:32
31phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
11:09 - 11:47
38phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  11:01 - 11:32
  31phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:01 Bond Street
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (20phút
  GBP 4,90
  11:21 11:25 Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (7phút
  11:32 Royal Albert
 2. 2
  11:09 - 11:47
  38phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  11:09 Bond Street
  Central Line
  Hướng đến Bethnal Green(S) 
  (10phút
  GBP 4,90
  11:19 11:25 Bank
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (7phút
  11:32 11:34 Westferry
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (7phút
  thông qua đào tạo Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (6phút
  11:47 Royal Albert
cntlog