2020/07/08  23:19  khởi hành
1
23:30 - 00:32
1h2phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
2
23:22 - 00:32
1h10phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
3
23:24 - 00:42
1h18phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  23:30 - 00:32
  1h2phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  23:30 Barking
  Fenchurch Street - Shoeburyness
  Hướng đến Fenchurch Street 
  (4phút
  23:34 23:40 West Ham
  Jubilee Line
  Hướng đến St. Johns Wood 
  (14phút
  GBP 4,90
  23:54 00:05 London Bridge
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến East Croydon 
  (13phút
  00:18 00:18 East Croydon
  Đi bộ( 1phút
  00:19 00:30 East Croydon(S)
  119
  Hướng đến The Colonnades Croydon Airport 
  (2phút
  00:32 Croydon Flyover
 2. 2
  23:22 - 00:32
  1h10phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  23:22 Barking
  District Line
  Hướng đến Stepney Green 
  (17phút
  thông qua đào tạo Stepney Green
  District Line
  Hướng đến Earls Court 
  (14phút
  GBP 5,90
  23:53 23:59 Blackfriars
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến East Croydon 
  (19phút
  00:18 00:18 East Croydon
  Đi bộ( 1phút
  00:19 00:30 East Croydon(S)
  119
  Hướng đến The Colonnades Croydon Airport 
  (2phút
  00:32 Croydon Flyover
 3. 3
  23:24 - 00:42
  1h18phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  23:24 Barking
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (23phút
  thông qua đào tạo Aldgate East
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (9phút
  GBP 5,90
  23:56 00:04 Farringdon
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến East Croydon 
  (24phút
  00:28 00:28 East Croydon
  Đi bộ( 1phút
  00:29 00:40 East Croydon(S)
  119
  Hướng đến The Colonnades Croydon Airport 
  (2phút
  00:42 Croydon Flyover
cntlog