2019/10/20  09:43  khởi hành
1
09:52 - 10:17
25phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
09:52 - 10:17
25phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
09:50 - 10:17
27phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  09:52 - 10:17
  25phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:52 Bank
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (15phút
  10:07 10:11 Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (6phút
  10:17 Royal Albert
 2. 2
  09:52 - 10:17
  25phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  09:52 Bank
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (12phút
  10:04 10:08 East India
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (3phút
  thông qua đào tạo Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (6phút
  10:17 Royal Albert
 3. 3
  09:50 - 10:17
  27phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  09:50 Bank
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (7phút
  09:57 10:04 Westferry
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (7phút
  thông qua đào tạo Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (6phút
  10:17 Royal Albert
cntlog