2019/09/17  01:56  khởi hành
1
01:56 - 02:15
19phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
2
01:56 - 02:16
20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 1. 1
  01:56 - 02:15
  19phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  01:56 Baker Street
  Đi bộ( 1phút
  01:57 02:00 Baker Street(U)
  18
  Hướng đến Sudbury Harrow Road(U) 
  (1phút
  02:01 02:01 Gloucester Place
  Đi bộ( 2phút
  02:03 02:07 Marylebone Road
  274
  Hướng đến Angel Islington / City Road 
  (8phút
  02:15 London Zoo
 2. 2
  01:56 - 02:16
  20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  01:56 Baker Street
  Đi bộ( 1phút
  01:57 02:01 Baker Street(U)
  453
  Hướng đến Great Central Street (NW1) 
  (1phút
  02:02 02:02 Gloucester Place
  Đi bộ( 2phút
  02:04 02:08 Marylebone Road
  274
  Hướng đến Angel Islington / City Road 
  (8phút
  02:16 London Zoo
cntlog