2020/09/27  07:49  khởi hành
1
07:49 - 08:08
19phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
2
07:49 - 08:09
20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 1. 1
  07:49 - 08:08
  19phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  07:49 Baker Street
  Đi bộ( 1phút
  07:50 07:53 Baker Street(U)
  18
  Hướng đến Sudbury Harrow Road(U) 
  (1phút
  07:54 07:54 Gloucester Place
  Đi bộ( 2phút
  07:56 08:00 Marylebone Road
  274
  Hướng đến Angel Islington / City Road 
  (8phút
  08:08 London Zoo
 2. 2
  07:49 - 08:09
  20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  07:49 Baker Street
  Đi bộ( 1phút
  07:50 07:54 Baker Street(U)
  453
  Hướng đến Great Central Street (NW1) 
  (1phút
  07:55 07:55 Gloucester Place
  Đi bộ( 2phút
  07:57 08:01 Marylebone Road
  274
  Hướng đến Angel Islington / City Road 
  (8phút
  08:09 London Zoo
cntlog