2019/08/20  04:00  khởi hành
1
06:10 - 06:38
28phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
2
06:23 - 06:45
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
3
06:23 - 06:45
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:10 - 06:38
  28phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  06:10 Aldgate East
  Đi bộ( 5phút
  06:15 06:18 Aldgate
  Circle Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (12phút
  GBP 4,90
  06:30 06:30 Euston Square
  Đi bộ( 3phút
  06:33 06:35 University College Hospital
  N29
  Hướng đến Trafalgar Square(S) 
  (3phút
  06:38 Great Russell Street
 2. 2
  06:23 - 06:45
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  06:23 Aldgate East
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (14phút
  GBP 4,90
  06:37 06:37 Euston Square
  Đi bộ( 1phút
  06:38 06:41 Euston Square(U)
  73
  Hướng đến Victoria Bus Station 
  (4phút
  06:45 Great Russell Street
 3. 3
  06:23 - 06:45
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  06:23 Aldgate East
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (14phút
  GBP 4,90
  06:37 06:37 Euston Square
  Đi bộ( 3phút
  06:40 06:42 University College Hospital
  N29
  Hướng đến Trafalgar Square(S) 
  (3phút
  06:45 Great Russell Street
cntlog