2020/09/24  15:23  khởi hành
1
15:27 - 15:50
23phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
2
15:27 - 15:50
23phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  15:27 - 15:50
  23phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  15:27 Aldgate East
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (15phút
  GBP 4,90
  15:42 15:42 Euston Square
  Đi bộ( 1phút
  15:43 15:46 Euston Square(U)
  73
  Hướng đến Victoria Bus Station 
  (4phút
  15:50 Great Russell Street
 2. 2
  15:27 - 15:50
  23phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  15:27 Aldgate East
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (15phút
  GBP 4,90
  15:42 15:42 Euston Square
  Đi bộ( 3phút
  15:45 15:47 University College Hospital
  N29
  Hướng đến Trafalgar Square(S) 
  (3phút
  15:50 Great Russell Street
cntlog