2020/07/13  15:02  khởi hành
1
15:12 - 15:45
33phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
2
15:12 - 15:45
33phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
 1. 1
  15:12 - 15:45
  33phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  15:12 Heathrow Terminal 5
  Heathrow Terminal 5 - Paddington
  Hướng đến Heathrow Terminals 1.2.3 
  (3phút
  15:15 15:15 Heathrow Terminals 1.2.3
  Đi bộ( 1phút
  15:16 15:26 Heathrow Central Bus Station
  U3
  Hướng đến Belmont Road (UB8) 
  (4phút
  15:30 15:40 Newport Road (TW6)
  81
  Hướng đến Heart of Slough Bus Station 
  (3phút
  15:43 15:43 Heathrow Park Thistle Hotel
  Đi bộ( 2phút
  15:45 Colnbrook By-Pass
 2. 2
  15:12 - 15:45
  33phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  15:12 Heathrow Terminal 5
  Heathrow Terminal 5 - Paddington
  Hướng đến Heathrow Terminals 1.2.3 
  (3phút
  15:15 15:15 Heathrow Terminals 1.2.3
  Đi bộ( 1phút
  15:16 15:26 Heathrow Central Bus Station
  U3
  Hướng đến Belmont Road (UB8) 
  (8phút
  15:34 15:34 Pinglestone Close (UB7)
  Đi bộ( 2phút
  15:36 15:43 Skyport Drive
  350
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (2phút
  15:45 Colnbrook By-Pass
cntlog