2020/12/05  16:58  khởi hành
1
17:00 - 17:22
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:00 - 17:22
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:00 Stratford International(S)
  DLR
  Hướng đến Canning Town 
  (11phút
  17:11 17:15 Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (7phút
  17:22 Royal Albert
cntlog