2019/11/13  01:24  khởi hành
1
05:30 - 05:57
27phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:30 - 05:57
  27phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:30 Stratford International(S)
  DLR
  Hướng đến Canning Town 
  (11phút
  05:41 05:51 Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (6phút
  05:57 Royal Albert
cntlog