2019/10/14  07:33  khởi hành
1
08:09 - 08:47
38phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
08:05 - 08:47
42phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
07:46 - 08:47
1h1phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
08:25 - 08:59
34phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  08:09 - 08:47
  38phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:09 Birmingham International Airport
  Coventry - Stafford
  Hướng đến Stafford 
  (11phút
  08:20 08:36 Birmingham New Street
  Coventry - Stafford
  Hướng đến Stafford 
  (11phút
  08:47 Coseley
 2. 2
  08:05 - 08:47
  42phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:05 Birmingham International Airport
  Wolverhampton - Rugby
  Hướng đến Stafford 
  (12phút
  08:17 08:36 Birmingham New Street
  Coventry - Stafford
  Hướng đến Stafford 
  (11phút
  08:47 Coseley
 3. 3
  07:46 - 08:47
  1h1phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:46 Birmingham International Airport
  Wolverhampton - Rugby
  Hướng đến Stafford 
  (15phút
  08:01 08:36 Birmingham New Street
  Coventry - Stafford
  Hướng đến Stafford 
  (11phút
  08:47 Coseley
 4. 4
  08:25 - 08:59
  34phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:25 Birmingham International Airport
  Coventry - Stafford
  Hướng đến Stafford 
  (34phút
  08:59 Coseley
cntlog