2020/02/19  13:53  khởi hành
1
14:00 - 14:26
26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
14:15 - 14:32
17phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  14:00 - 14:26
  26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:00 Stansted Airport
  Stansted Airport - Liverpool Street
  Hướng đến Liverpool Street 
  (8phút
  14:08 14:15 Bishops Stortford
  Tottenham Hale - Waterbeach
  Hướng đến Liverpool Street 
  (11phút
  14:26 Harlow Town
 2. 2
  14:15 - 14:32
  17phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:15 Stansted Airport
  Stansted Mountfitchet - Cambridge
  Hướng đến Liverpool Street 
  (5phút
  thông qua đào tạo Stansted Mountfitchet
  Tottenham Hale - Stansted Mountfitchet
  Hướng đến Liverpool Street 
  (11phút
  14:32 Harlow Town
cntlog