2019/08/25  00:41  khởi hành
1
10:01 - 11:40
1h39phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
10:20 - 11:43
1h23phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
09:28 - 11:43
2h15phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  10:01 - 11:40
  1h39phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10:01 Worcester Foregate Street
  St Pancras - Sheffield
  Hướng đến Worcester Shrub Hill 
  (2phút
  thông qua đào tạo Worcester Shrub Hill
  St Pancras - Nottingham
  Hướng đến Witton (Birmingham) 
  (41phút
  10:47 10:47 Birmingham New Street
  Đi bộ( 8phút
  10:55 11:11 Birmingham Snow Hill
  Birmingham Metro Line 1
  Hướng đến Wolverhampton St Georges 
  (29phút
  11:40 Bilston Central
 2. 2
  10:20 - 11:43
  1h23phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:20 Worcester Foregate Street
  St Pancras - Sheffield
  Hướng đến Worcester Shrub Hill 
  (2phút
  thông qua đào tạo Worcester Shrub Hill
  Worcester Shrub Hill - Birmingham Moor Street
  Hướng đến Leamington Spa 
  (49phút
  11:15 11:24 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  Hướng đến Wolverhampton St Georges 
  (19phút
  11:43 Bilston Central
 3. 3
  09:28 - 11:43
  2h15phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  09:28 Worcester Foregate Street
  St Pancras - Sheffield
  Hướng đến Worcester Shrub Hill 
  (2phút
  09:30 10:26 Worcester Shrub Hill
  Worcester Shrub Hill - Birmingham Moor Street
  Hướng đến Leamington Spa 
  (49phút
  11:15 11:24 The Hawthorns
  Birmingham Metro Line 1
  Hướng đến Wolverhampton St Georges 
  (19phút
  11:43 Bilston Central
cntlog