2019/11/15  12:26  khởi hành
1
12:36 - 13:57
1h21phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
2
12:36 - 13:57
1h21phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
3
12:36 - 14:17
1h41phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. bus
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
4
12:36 - 14:23
1h47phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  12:36 - 13:57
  1h21phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12:36 Weybridge
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (29phút
  13:05 13:22 Waterloo
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (15phút
  GBP 4,90
  13:37 13:37 Canning Town
  Đi bộ( 1phút
  13:38 13:45 Canning Town(U)
  474
  Hướng đến Manor Park(U) 
  (11phút
  13:56 13:56 London City Airport(S2)
  Đi bộ( 1phút
  13:57 London City Airport[Airport]
 2. 2
  12:36 - 13:57
  1h21phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  12:36 Weybridge
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (29phút
  13:05 13:22 Waterloo
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (15phút
  GBP 4,90
  13:37 13:41 Canning Town
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (6phút
  13:47 13:47 London City Airport
  Đi bộ( 10phút
  13:57 London City Airport[Airport]
 3. 3
  12:36 - 14:17
  1h41phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. bus
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  12:36 Weybridge
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (20phút
  12:56 13:15 Clapham Junction
  Clapham Junction - Denmark Hill
  Hướng đến Dartford 
  (12phút
  thông qua đào tạo Denmark Hill
  Highbury Islington - Denmark Hill
  Hướng đến Canonbury 
  (17phút
  13:45 13:50 Shadwell
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (11phút
  thông qua đào tạo Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (4phút
  14:05 14:05 Prince Regent
  Đi bộ( 1phút
  14:06 14:13 Prince Regent Bus Station
  473
  Hướng đến North Woolwich Free Ferry 
  (3phút
  14:16 14:16 London City Airport(S2)
  Đi bộ( 1phút
  14:17 London City Airport[Airport]
 4. 4
  12:36 - 14:23
  1h47phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12:36 Weybridge
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (20phút
  12:56 13:15 Clapham Junction
  Clapham Junction - Denmark Hill
  Hướng đến Dartford 
  (12phút
  thông qua đào tạo Denmark Hill
  Highbury Islington - Denmark Hill
  Hướng đến Canonbury 
  (17phút
  13:45 13:56 Shadwell
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (17phút
  14:13 14:13 London City Airport
  Đi bộ( 10phút
  14:23 London City Airport[Airport]
cntlog