2020/11/25  03:26  khởi hành
1
05:51 - 07:13
1h22phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
2
05:42 - 07:13
1h31phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
3
05:51 - 07:19
1h28phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
4
05:51 - 07:28
1h37phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  05:51 - 07:13
  1h22phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  05:51 Weybridge
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (29phút
  06:20 06:38 Waterloo
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (15phút
  GBP 4,90
  06:53 06:53 Canning Town
  Đi bộ( 1phút
  06:54 07:01 Canning Town(U)
  474
  Hướng đến Manor Park(U) 
  (11phút
  07:12 07:12 London City Airport(S2)
  Đi bộ( 1phút
  07:13 London City Airport[Airport]
 2. 2
  05:42 - 07:13
  1h31phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  05:42 Weybridge
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (40phút
  06:22 06:38 Waterloo
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (15phút
  GBP 4,90
  06:53 06:53 Canning Town
  Đi bộ( 1phút
  06:54 07:01 Canning Town(U)
  474
  Hướng đến Manor Park(U) 
  (11phút
  07:12 07:12 London City Airport(S2)
  Đi bộ( 1phút
  07:13 London City Airport[Airport]
 3. 3
  05:51 - 07:19
  1h28phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  05:51 Weybridge
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (29phút
  06:20 06:20 Waterloo
  Đi bộ( 7phút
  06:27 06:28 Waterloo East
  Charing Cross - London Bridge
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (4phút
  06:32 06:42 London Bridge
  Northern Line
  Hướng đến Camden Town 
  (2phút
  GBP 4,90
  06:44 06:48 Bank
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (21phút
  07:09 07:09 London City Airport
  Đi bộ( 10phút
  07:19 London City Airport[Airport]
 4. 4
  05:51 - 07:28
  1h37phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  05:51 Weybridge
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (29phút
  06:20 06:20 Waterloo
  Đi bộ( 7phút
  06:27 06:28 Waterloo East
  Charing Cross - London Bridge
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (4phút
  06:32 06:48 London Bridge
  Mirfield - Manchester Victoria
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (21phút
  07:09 07:13 Woolwich Arsenal
  DLR
  Hướng đến Bank 
  (5phút
  07:18 07:18 London City Airport
  Đi bộ( 10phút
  07:28 London City Airport[Airport]
cntlog