2020/07/12  03:01  khởi hành
1
08:43 - 13:38
4h55phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
2
08:43 - 13:38
4h55phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
3
08:43 - 13:38
4h55phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
4
12:55 - 16:38
3h43phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  08:43 - 13:38
  4h55phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  08:43 Ware
  Hertford East - Tottenham Hale
  Hướng đến Liverpool Street 
  (31phút
  09:14 09:19 Tottenham Hale
  Victoria Line
  Hướng đến Brixton 
  (13phút
  GBP 4,90
  09:32 09:32 Kings Cross St.Pancras
  Đi bộ( 8phút
  09:40 10:03 Kings Cross
  Doncaster - Kings Cross
  Hướng đến Newcastle 
  (1h47phút
  thông qua đào tạo Doncaster
  Leeds - Doncaster
  Hướng đến Leeds 
  (32phút
  12:24 13:12 Leeds
  Ilkley - Leeds
  Hướng đến Ilkley 
  (11phút
  13:23 13:23 Guiseley
  Đi bộ( 15phút
  13:38 Leeds Bradford Intl Airport
 2. 2
  08:43 - 13:38
  4h55phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  08:43 Ware
  Hertford East - Tottenham Hale
  Hướng đến Liverpool Street 
  (31phút
  09:14 09:19 Tottenham Hale
  Victoria Line
  Hướng đến Brixton 
  (13phút
  GBP 4,90
  09:32 09:32 Kings Cross St.Pancras
  Đi bộ( 8phút
  09:40 09:48 Kings Cross
  Doncaster - Kings Cross
  Hướng đến Newcastle 
  (1h45phút
  11:33 12:17 York
  Norwich - Bottesford
  Hướng đến Leeds 
  (42phút
  12:59 13:12 Leeds
  Ilkley - Leeds
  Hướng đến Ilkley 
  (11phút
  13:23 13:23 Guiseley
  Đi bộ( 15phút
  13:38 Leeds Bradford Intl Airport
 3. 3
  08:43 - 13:38
  4h55phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  08:43 Ware
  Hertford East - Tottenham Hale
  Hướng đến Liverpool Street 
  (31phút
  09:14 09:19 Tottenham Hale
  Victoria Line
  Hướng đến Brixton 
  (13phút
  GBP 4,90
  09:32 09:32 Kings Cross St.Pancras
  Đi bộ( 8phút
  09:40 10:00 Kings Cross
  Doncaster - Kings Cross
  Hướng đến Newcastle 
  (1h46phút
  11:46 12:17 York
  Norwich - Bottesford
  Hướng đến Leeds 
  (42phút
  12:59 13:12 Leeds
  Ilkley - Leeds
  Hướng đến Ilkley 
  (11phút
  13:23 13:23 Guiseley
  Đi bộ( 15phút
  13:38 Leeds Bradford Intl Airport
 4. 4
  12:55 - 16:38
  3h43phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  12:55 Ware
  Hertford East - Tottenham Hale
  Hướng đến Hertford East 
  (6phút
  13:01 13:01 Hertford East
  Đi bộ( 18phút
  13:19 13:39 Hertford North
  Stevenage - Moorgate
  Hướng đến Stevenage(S) 
  (13phút
  13:52 13:56 Stevenage(S)
  Doncaster - Kings Cross
  Hướng đến Newcastle 
  (1h22phút
  thông qua đào tạo Doncaster
  Leeds - Doncaster
  Hướng đến Leeds 
  (32phút
  15:52 16:12 Leeds
  Ilkley - Leeds
  Hướng đến Ilkley 
  (11phút
  16:23 16:23 Guiseley
  Đi bộ( 15phút
  16:38 Leeds Bradford Intl Airport
cntlog