2020/11/26  04:38  khởi hành
1
06:11 - 07:16
1h5phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
06:11 - 07:16
1h5phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
06:02 - 07:16
1h14phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  06:11 - 07:16
  1h5phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:11 Upper Warlingham
  East Grinstead - East Croydon
  Hướng đến East Croydon 
  (13phút
  thông qua đào tạo East Croydon
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến Farringdon 
  (23phút
  06:48 06:56 City Thameslink
  Farringdon - Sutton
  Hướng đến Farringdon 
  (2phút
  thông qua đào tạo Farringdon
  St Pancras - Sutton
  Hướng đến St Pancras 
  (3phút
  thông qua đào tạo St Pancras
  St Albans - St Pancras
  Hướng đến Leicester 
  (13phút
  07:16 Cricklewood
 2. 2
  06:11 - 07:16
  1h5phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:11 Upper Warlingham
  East Grinstead - East Croydon
  Hướng đến East Croydon 
  (13phút
  thông qua đào tạo East Croydon
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến Farringdon 
  (25phút
  06:50 06:59 Farringdon
  St Pancras - Sutton
  Hướng đến St Pancras 
  (3phút
  thông qua đào tạo St Pancras
  St Albans - St Pancras
  Hướng đến Leicester 
  (13phút
  07:16 Cricklewood
 3. 3
  06:02 - 07:16
  1h14phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:02 Upper Warlingham
  East Grinstead - East Croydon
  Hướng đến East Croydon 
  (12phút
  06:14 06:25 East Croydon
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến Farringdon 
  (23phút
  06:48 06:56 City Thameslink
  Farringdon - Sutton
  Hướng đến Farringdon 
  (2phút
  thông qua đào tạo Farringdon
  St Pancras - Sutton
  Hướng đến St Pancras 
  (3phút
  thông qua đào tạo St Pancras
  St Albans - St Pancras
  Hướng đến Leicester 
  (13phút
  07:16 Cricklewood
cntlog