2020/04/07  09:38  khởi hành
1
09:41 - 10:39
58phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
09:41 - 10:39
58phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  09:41 - 10:39
  58phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  09:41 Upper Warlingham
  East Grinstead - East Croydon
  Hướng đến East Croydon 
  (13phút
  thông qua đào tạo East Croydon
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến Farringdon 
  (23phút
  10:18 10:21 City Thameslink
  Bromley South - Farringdon
  Hướng đến Farringdon 
  (2phút
  thông qua đào tạo Farringdon
  St Pancras - Sutton
  Hướng đến St Pancras 
  (3phút
  thông qua đào tạo St Pancras
  St Pancras - Bedford
  Hướng đến Leicester 
  (11phút
  10:39 Cricklewood
 2. 2
  09:41 - 10:39
  58phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  09:41 Upper Warlingham
  East Grinstead - East Croydon
  Hướng đến East Croydon 
  (13phút
  thông qua đào tạo East Croydon
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến Farringdon 
  (25phút
  10:20 10:24 Farringdon
  St Pancras - Sutton
  Hướng đến St Pancras 
  (3phút
  thông qua đào tạo St Pancras
  St Pancras - Bedford
  Hướng đến Leicester 
  (11phút
  10:39 Cricklewood
cntlog