2020/07/09  11:11  khởi hành
1
11:11 - 13:02
1h51phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
2
11:11 - 13:12
2h1phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
3
11:19 - 13:13
1h54phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 1. 1
  11:11 - 13:02
  1h51phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  11:11 Sutton
  Đi bộ( 2phút
  11:13 11:27 Sutton Head Post Office
  X26
  Hướng đến Heathrow Central Bus Station 
  (1h3phút
  12:30 12:45 Hatton Cross(U)
  423
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (15phút
  13:00 13:00 Heathrow Park Thistle Hotel
  Đi bộ( 2phút
  13:02 Colnbrook By-Pass
 2. 2
  11:11 - 13:12
  2h1phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  11:11 Sutton
  Đi bộ( 2phút
  11:13 11:27 Sutton Head Post Office
  X26
  Hướng đến Heathrow Central Bus Station 
  (1h15phút
  12:42 12:53 Heathrow Central Bus Station
  U3
  Hướng đến Belmont Road (UB8) 
  (8phút
  13:01 13:01 Pinglestone Close (UB7)
  Đi bộ( 2phút
  13:03 13:10 Skyport Drive
  350
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (2phút
  13:12 Colnbrook By-Pass
 3. 3
  11:19 - 13:13
  1h54phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  11:19 Sutton
  Sutton - Wimbledon
  Hướng đến Wimbledon(Tube) 
  (17phút
  11:36 11:42 Wimbledon(Tube)
  District Line
  Hướng đến Edgware Road 
  (21phút
  12:03 12:08 Earls Court
  Piccadilly Line
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(Tube) 
  (41phút
  GBP 6,00
  12:49 12:49 Heathrow Terminal 5(Tube)
  Đi bộ( 1phút
  12:50 13:07 Heathrow Terminal 5(U)
  423
  Hướng đến Hounslow Bus Station 
  (4phút
  13:11 13:11 Heathrow Park Thistle Hotel
  Đi bộ( 2phút
  13:13 Colnbrook By-Pass
cntlog