2020/07/07  16:27  khởi hành
1
16:27 - 17:04
37phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
2
16:41 - 17:10
29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
3
16:56 - 17:25
29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 1. 1
  16:27 - 17:04
  37phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  16:27 Sutton
  Đi bộ( 4phút
  16:31 16:39 Sutton Police Station
  407
  Hướng đến Caterham Valley 
  (25phút
  17:04 Croydon Flyover
 2. 2
  16:41 - 17:10
  29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  16:41 Sutton
  Sutton - Balham
  Hướng đến Selhurst 
  (13phút
  16:54 16:54 West Croydon(S)
  Đi bộ( 1phút
  16:55 17:07 West Croydon Bus Station
  407
  Hướng đến Caterham Valley 
  (3phút
  17:10 Croydon Flyover
 3. 3
  16:56 - 17:25
  29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  16:56 Sutton
  Sutton - Balham
  Hướng đến Selhurst 
  (13phút
  17:09 17:09 West Croydon(S)
  Đi bộ( 1phút
  17:10 17:22 West Croydon Bus Station
  407
  Hướng đến Caterham Valley 
  (3phút
  17:25 Croydon Flyover
cntlog