2020/12/05  17:05  khởi hành
1
17:12 - 17:52
40phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
17:12 - 17:57
45phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
17:25 - 18:02
37phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
17:20 - 18:07
47phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  17:12 - 17:52
  40phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:12 St Pancras
  St Pancras - Margate
  Hướng đến Ashford International 
  (6phút
  17:18 17:30 Stratford International(S)
  DLR
  Hướng đến Canning Town 
  (11phút
  17:41 17:45 Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (7phút
  17:52 Royal Albert
 2. 2
  17:12 - 17:57
  45phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  17:12 St Pancras
  Bromley South - St Pancras
  Hướng đến Sutton 
  (4phút
  thông qua đào tạo Farringdon
  Tooting - Farringdon
  Hướng đến East Croydon 
  (3phút
  17:20 17:23 Blackfriars
  District Line
  Hướng đến Stepney Green 
  (4phút
  GBP 4,90
  17:27 17:27 Monument
  Đi bộ( 6phút
  17:33 17:35 Bank
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (7phút
  17:42 17:44 Westferry
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (7phút
  thông qua đào tạo Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (6phút
  17:57 Royal Albert
 3. 3
  17:25 - 18:02
  37phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:25 St Pancras
  Rochester - St Pancras
  Hướng đến Ashford International 
  (6phút
  17:31 17:40 Stratford International(S)
  DLR
  Hướng đến Canning Town 
  (11phút
  17:51 17:55 Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (7phút
  18:02 Royal Albert
 4. 4
  17:20 - 18:07
  47phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  17:20 St Pancras
  Bromley South - St Pancras
  Hướng đến Sutton 
  (3phút
  thông qua đào tạo Farringdon
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến East Croydon 
  (10phút
  17:34 17:44 London Bridge
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (12phút
  GBP 4,90
  17:56 18:01 Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (6phút
  18:07 Royal Albert
cntlog