2019/11/12  20:18  khởi hành
1
20:25 - 21:07
42phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
20:20 - 21:07
47phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
20:20 - 21:07
47phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 1. 1
  20:25 - 21:07
  42phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  20:25 St Pancras
  Rochester - St Pancras
  Hướng đến Ashford International 
  (6phút
  20:31 20:40 Stratford International(S)
  DLR
  Hướng đến Canning Town 
  (11phút
  20:51 21:01 Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (6phút
  21:07 Royal Albert
 2. 2
  20:20 - 21:07
  47phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  20:20 St Pancras
  Bromley South - St Pancras
  Hướng đến Sutton 
  (3phút
  thông qua đào tạo Farringdon
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến East Croydon 
  (10phút
  20:34 20:44 London Bridge
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (12phút
  GBP 4,90
  20:56 21:01 Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (6phút
  21:07 Royal Albert
 3. 3
  20:20 - 21:07
  47phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  20:20 St Pancras
  Bromley South - St Pancras
  Hướng đến Sutton 
  (3phút
  thông qua đào tạo Farringdon
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến East Croydon 
  (4phút
  20:28 20:33 Blackfriars
  District Line
  Hướng đến Stepney Green 
  (4phút
  GBP 4,90
  20:37 20:37 Monument
  Đi bộ( 6phút
  20:43 20:45 Bank
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (7phút
  20:52 20:54 Westferry
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (7phút
  thông qua đào tạo Canning Town
  DLR
  Hướng đến Beckton 
  (6phút
  21:07 Royal Albert
cntlog