2020/07/13  14:59  khởi hành
1
15:01 - 15:34
33phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
15:01 - 15:34
33phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  15:01 - 15:34
  33phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:01 St Michaels
  Liverpool South Parkway - Southport
  Hướng đến Southport 
  (9phút
  15:10 15:20 Moorfields
  Liverpool Central - Ormskirk
  Hướng đến Preston 
  (14phút
  15:34 Old Roan
 2. 2
  15:01 - 15:34
  33phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:01 St Michaels
  Liverpool South Parkway - Southport
  Hướng đến Southport 
  (13phút
  15:14 15:23 Sandhills
  Liverpool Central - Ormskirk
  Hướng đến Preston 
  (11phút
  15:34 Old Roan
cntlog