2020/07/04  01:14  khởi hành
1
07:11 - 07:22
11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:31 - 07:37
6phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  07:11 - 07:22
  11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:11 St Michaels
  Liverpool South Parkway - Southport
  Hướng đến Southport 
  (11phút
  07:22 Liverpool Central
 2. 2
  07:31 - 07:37
  6phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:31 St Michaels
  Liverpool South Parkway - Southport
  Hướng đến Southport 
  (6phút
  07:37 Liverpool Central
cntlog