2020/04/07  20:51  khởi hành
1
20:53 - 22:00
1h7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
20:59 - 22:24
1h25phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
21:30 - 22:45
1h15phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  20:53 - 22:00
  1h7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:53 Southend Victoria
  Đi bộ( 10phút
  21:03 21:06 Southend Central
  Shoeburyness - Fenchurch Street
  Hướng đến Fenchurch Street 
  (54phút
  22:00 Fenchurch Street
 2. 2
  20:59 - 22:24
  1h25phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:59 Southend Victoria
  Đi bộ( 10phút
  21:09 21:12 Southend Central
  Shoeburyness - Fenchurch Street
  Hướng đến Fenchurch Street 
  (1h12phút
  22:24 Fenchurch Street
 3. 3
  21:30 - 22:45
  1h15phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:30 Southend Victoria
  Liverpool Street - Southend Victoria
  Hướng đến Liverpool Street 
  (49phút
  22:19 22:28 Stratford
  Jubilee Line
  Hướng đến St. Johns Wood 
  (2phút
  GBP 4,90
  22:30 22:35 West Ham
  Fenchurch Street - Shoeburyness
  Hướng đến Fenchurch Street 
  (10phút
  22:45 Fenchurch Street
cntlog