2019/11/13  01:29  khởi hành
1
05:03 - 08:39
3h36phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
2
05:28 - 08:42
3h14phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
05:22 - 08:42
3h20phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
4
05:28 - 09:36
4h8phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  05:03 - 08:39
  3h36phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  05:03 Southampton Airport Pkway
  Winchester - Weymouth
  Hướng đến Basingstoke 
  (14phút
  thông qua đào tạo Winchester
  Winchester - Woking
  Hướng đến Waterloo 
  (45phút
  thông qua đào tạo Woking
  Guildford - Clapham Junction
  Hướng đến Waterloo 
  (19phút
  06:25 06:35 Clapham Junction
  Waterloo - Hampton Court
  Hướng đến Waterloo 
  (6phút
  06:41 06:47 Vauxhall
  Victoria Line
  Hướng đến Walthamstow Central 
  (12phút
  GBP 4,90
  06:59 06:59 Kings Cross St.Pancras
  Đi bộ( 13phút
  07:12 07:25 St Pancras
  Dover Priory - St Pancras
  Hướng đến Dover Priory 
  (1h14phút
  08:39 Dover Priory
 2. 2
  05:28 - 08:42
  3h14phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  05:28 Southampton Airport Pkway
  Wimbledon - Staines
  Hướng đến Basingstoke 
  (3phút
  thông qua đào tạo Eastleigh
  Leuchars - Edinburgh
  Hướng đến Waterloo 
  (49phút
  06:21 06:29 Woking
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (18phút
  06:47 06:53 Wimbledon(Tube)
  Waterloo - Hampton Court
  Hướng đến Waterloo 
  (12phút
  07:05 07:11 Vauxhall
  Victoria Line
  Hướng đến Walthamstow Central 
  (12phút
  GBP 4,90
  07:23 07:23 Kings Cross St.Pancras
  Đi bộ( 13phút
  07:36 07:37 St Pancras
  Dover Priory - St Pancras
  Hướng đến Dover Priory 
  (1h5phút
  08:42 Dover Priory
 3. 3
  05:22 - 08:42
  3h20phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  05:22 Southampton Airport Pkway
  Weymouth - Winchester
  Hướng đến Basingstoke 
  (7phút
  thông qua đào tạo Winchester
  Winchester - Reading
  Hướng đến Reading 
  (34phút
  06:05 06:15 Reading
  Euston - Watford Junction
  Hướng đến Paddington 
  (29phút
  06:44 07:08 Paddington
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Barking 
  (13phút
  GBP 4,90
  07:21 07:21 Kings Cross St.Pancras
  Đi bộ( 13phút
  07:34 07:37 St Pancras
  Dover Priory - St Pancras
  Hướng đến Dover Priory 
  (1h5phút
  08:42 Dover Priory
 4. 4
  05:28 - 09:36
  4h8phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  05:28 Southampton Airport Pkway
  Wimbledon - Staines
  Hướng đến Basingstoke 
  (3phút
  thông qua đào tạo Eastleigh
  Leuchars - Edinburgh
  Hướng đến Waterloo 
  (49phút
  thông qua đào tạo Woking
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (28phút
  06:51 06:51 Waterloo
  Đi bộ( 7phút
  06:58 07:40 Waterloo East
  Hastings - Charing Cross
  Hướng đến High Brooms 
  (40phút
  thông qua đào tạo Tonbridge
  Tonbridge - Westenhanger
  Hướng đến Dover Priory 
  (51phút
  thông qua đào tạo Westenhanger
  Dover Priory - St Pancras
  Hướng đến Dover Priory 
  (23phút
  09:36 Dover Priory
cntlog