2020/07/08  11:18  khởi hành
1
11:31 - 12:47
1h16phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
2
11:31 - 12:59
1h28phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 1. 1
  11:31 - 12:47
  1h16phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  11:31 Oxford
  Slough - Worcester Shrub Hill
  Hướng đến Slough 
  (39phút
  12:10 12:17 Slough
  Paddington - Oxford
  Hướng đến Paddington 
  (6phút
  12:23 12:23 West Drayton
  Đi bộ( 2phút
  12:25 12:37 Ferrers Avenue (UB7)
  350
  Hướng đến Heathrow Terminal 5(U) 
  (10phút
  12:47 Colnbrook By-Pass
 2. 2
  11:31 - 12:59
  1h28phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  11:31 Oxford
  Slough - Worcester Shrub Hill
  Hướng đến Slough 
  (39phút
  12:10 12:10 Slough
  Đi bộ( 2phút
  12:12 12:23 Heart of Slough Bus Station
  81
  Hướng đến Hounslow Bus Station 
  (34phút
  12:57 12:57 Heathrow Park Thistle Hotel
  Đi bộ( 2phút
  12:59 Colnbrook By-Pass
cntlog