2019/12/12  06:41  khởi hành
1
07:26 - 08:49
1h23phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
07:26 - 08:49
1h23phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
07:26 - 08:49
1h23phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  07:26 - 08:49
  1h23phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:26 Millbrook (Hants)
  Hither Green - Barnehurst
  Hướng đến Basingstoke 
  (3phút
  07:29 07:56 Southampton Central
  Weymouth - Winchester
  Hướng đến Basingstoke 
  (6phút
  08:02 08:46 Southampton Airport Pkway
  Winchester - Weymouth
  Hướng đến Basingstoke 
  (3phút
  08:49 Eastleigh
 2. 2
  07:26 - 08:49
  1h23phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:26 Millbrook (Hants)
  Hither Green - Barnehurst
  Hướng đến Basingstoke 
  (3phút
  07:29 08:00 Southampton Central
  Winchester - Bournemouth
  Hướng đến Basingstoke 
  (6phút
  08:06 08:46 Southampton Airport Pkway
  Winchester - Weymouth
  Hướng đến Basingstoke 
  (3phút
  08:49 Eastleigh
 3. 3
  07:26 - 08:49
  1h23phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:26 Millbrook (Hants)
  Hither Green - Barnehurst
  Hướng đến Basingstoke 
  (3phút
  07:29 08:30 Southampton Central
  Wimbledon - Staines
  Hướng đến Basingstoke 
  (7phút
  08:37 08:46 Southampton Airport Pkway
  Winchester - Weymouth
  Hướng đến Basingstoke 
  (3phút
  08:49 Eastleigh
cntlog