2019/11/22  02:18  khởi hành
1
06:18 - 07:44
1h26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:43 - 08:12
1h29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:18 - 07:44
  1h26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:18 Leicester
  Stansted Airport - Birmingham New Street
  Hướng đến Birmingham New Street 
  (55phút
  07:13 07:33 Birmingham New Street
  Wolverhampton - Rugby
  Hướng đến Rugby 
  (11phút
  07:44 Birmingham International Airport
 2. 2
  06:43 - 08:12
  1h29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:43 Leicester
  Birmingham New Street - Leicester
  Hướng đến Birmingham New Street 
  (1h0phút
  07:43 08:04 Birmingham New Street
  Coventry - Stafford
  Hướng đến Rugby 
  (8phút
  08:12 Birmingham International Airport
cntlog