2020/07/09  20:52  khởi hành
1
21:34 - 23:19
1h45phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
20:53 - 23:19
2h26phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 1. 1
  21:34 - 23:19
  1h45phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  21:34 Leeds
  Leeds - Manchester Piccadilly
  Hướng đến Manchester Piccadilly(S) 
  (16phút
  thông qua đào tạo Huddersfield
  Euston - Crewe
  Hướng đến Manchester Victoria 
  (29phút
  thông qua đào tạo Manchester Victoria
  Newton-le-Willows - Manchester Victoria
  Hướng đến Liverpool Lime Street 
  (15phút
  thông qua đào tạo Newton-le-Willows
  Newton-le-Willows - Liverpool Lime Street
  Hướng đến Liverpool Lime Street 
  (21phút
  23:00 23:00 Liverpool Lime Street
  Đi bộ( 8phút
  23:08 23:13 Liverpool Central
  Liverpool South Parkway - Southport
  Hướng đến Liverpool South Parkway 
  (6phút
  23:19 St Michaels
 2. 2
  20:53 - 23:19
  2h26phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  20:53 Leeds
  Huddersfield - Leeds
  Hướng đến Manchester Piccadilly(S) 
  (16phút
  21:09 21:29 Dewsbury
  Leeds - Manchester Piccadilly
  Hướng đến Manchester Piccadilly(S) 
  (8phút
  thông qua đào tạo Huddersfield
  Euston - Crewe
  Hướng đến Manchester Victoria 
  (30phút
  22:08 22:23 Manchester Victoria
  Newton-le-Willows - Manchester Victoria
  Hướng đến Liverpool Lime Street 
  (15phút
  thông qua đào tạo Newton-le-Willows
  Newton-le-Willows - Liverpool Lime Street
  Hướng đến Liverpool Lime Street 
  (21phút
  23:00 23:00 Liverpool Lime Street
  Đi bộ( 8phút
  23:08 23:13 Liverpool Central
  Liverpool South Parkway - Southport
  Hướng đến Liverpool South Parkway 
  (6phút
  23:19 St Michaels
cntlog