2020/04/10  13:08  khởi hành
1
13:08 - 13:43
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
2
13:09 - 13:48
39phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
3
13:12 - 13:50
38phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  13:08 - 13:43
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  13:08 Kings Cross
  Đi bộ( 5phút
  13:13 13:16 Kings Cross St.Pancras
  Victoria Line
  Hướng đến Brixton 
  (6phút
  13:22 13:25 Green Park
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (17phút
  GBP 4,90
  13:42 13:42 North Greenwich
  Đi bộ( 1phút
  13:43 North Greenwich Station
 2. 2
  13:09 - 13:48
  39phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  13:09 Kings Cross
  Đi bộ( 1phút
  13:10 13:18 Kings Cross St.Pancras(U)
  N63
  Hướng đến Crystal Palace Parade 
  (13phút
  13:31 13:31 Southwark(S2)
  Đi bộ( 1phút
  13:32 13:35 Southwark
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (12phút
  GBP 4,90
  13:47 13:47 North Greenwich
  Đi bộ( 1phút
  13:48 North Greenwich Station
 3. 3
  13:12 - 13:50
  38phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  13:12 Kings Cross
  Đi bộ( 5phút
  13:17 13:20 Kings Cross St.Pancras
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (5phút
  13:25 13:29 Baker Street
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (20phút
  GBP 4,90
  13:49 13:49 North Greenwich
  Đi bộ( 1phút
  13:50 North Greenwich Station
cntlog