2020/10/23  02:08  khởi hành
1
07:03 - 07:18
15phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:26 - 07:41
15phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  07:03 - 07:18
  15phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:03 Hampton-in-Arden
  Wolverhampton - Rugby
  Hướng đến Stafford 
  (15phút
  07:18 Birmingham New Street
 2. 2
  07:26 - 07:41
  15phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:26 Hampton-in-Arden
  Coventry - Stafford
  Hướng đến Stafford 
  (15phút
  07:41 Birmingham New Street
cntlog