2020/06/05  10:20  khởi hành
1
10:34 - 13:50
3h16phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
10:48 - 14:00
3h12phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  10:34 - 13:50
  3h16phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  10:34 Grays
  Fenchurch Street - Shoeburyness
  Hướng đến Fenchurch Street 
  (36phút
  11:10 11:10 Fenchurch Street
  Đi bộ( 8phút
  11:18 11:18 Aldgate
  Metropolitan Line
  Hướng đến Amersham 
  (13phút
  GBP 4,90
  11:31 11:31 Euston Square
  Đi bộ( 8phút
  11:39 11:40 Euston
  Crewe - Euston
  Hướng đến Perth 
  (1h30phút
  13:10 13:33 Crewe
  Crewe - Liverpool South Parkway
  Hướng đến Liverpool Lime Street 
  (17phút
  13:50 Runcorn
 2. 2
  10:48 - 14:00
  3h12phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  10:48 Grays
  Shoeburyness - Fenchurch Street
  Hướng đến Fenchurch Street 
  (27phút
  11:15 11:23 West Ham
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (13phút
  thông qua đào tạo Aldgate East
  Hammersmith City Line
  Hướng đến Hammersmith 
  (16phút
  GBP 4,90
  11:52 11:52 Euston Square
  Đi bộ( 8phút
  12:00 12:07 Euston
  Euston - Runcorn
  Hướng đến Runcorn 
  (1h15phút
  thông qua đào tạo Stafford
  Stafford - Stockport
  Hướng đến Manchester Piccadilly(S) 
  (17phút
  thông qua đào tạo Crewe
  Crewe - Liverpool Lime Street
  Hướng đến Liverpool Lime Street 
  (17phút
  14:00 Runcorn
cntlog