2019/11/21  15:38  khởi hành
1
15:55 - 17:12
1h17phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
15:55 - 17:12
1h17phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
16:33 - 17:38
1h5phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  15:55 - 17:12
  1h17phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:55 Droitwich Spa
  Worcester Shrub Hill - Birmingham Moor Street
  Hướng đến Leamington Spa 
  (54phút
  16:49 16:49 Birmingham Moor Street
  Đi bộ( 9phút
  16:58 17:04 Birmingham New Street
  Coventry - Stafford
  Hướng đến Rugby 
  (8phút
  17:12 Birmingham International Airport
 2. 2
  15:55 - 17:12
  1h17phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:55 Droitwich Spa
  Worcester Shrub Hill - Birmingham Moor Street
  Hướng đến Leamington Spa 
  (50phút
  16:45 16:45 Birmingham Snow Hill
  Đi bộ( 11phút
  16:56 17:04 Birmingham New Street
  Coventry - Stafford
  Hướng đến Rugby 
  (8phút
  17:12 Birmingham International Airport
 3. 3
  16:33 - 17:38
  1h5phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:33 Droitwich Spa
  Glasgow Queen Street - Dyce
  Hướng đến Witton (Birmingham) 
  (34phút
  17:07 17:30 Birmingham New Street
  Coventry - Stafford
  Hướng đến Rugby 
  (8phút
  17:38 Birmingham International Airport
cntlog