2020/09/20  04:55  khởi hành
1
10:14 - 11:12
58phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
10:35 - 11:52
1h17phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  10:14 - 11:12
  58phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:14 Droitwich Spa
  St Pancras - Nottingham
  Hướng đến Witton (Birmingham) 
  (33phút
  10:47 11:04 Birmingham New Street
  Coventry - Stafford
  Hướng đến Rugby 
  (8phút
  11:12 Birmingham International Airport
 2. 2
  10:35 - 11:52
  1h17phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:35 Droitwich Spa
  Worcester Shrub Hill - Birmingham Moor Street
  Hướng đến Leamington Spa 
  (47phút
  11:22 11:22 Birmingham Snow Hill
  Đi bộ( 11phút
  11:33 11:36 Birmingham New Street
  Wolverhampton - Rugby
  Hướng đến Rugby 
  (16phút
  11:52 Birmingham International Airport
cntlog