2019/11/21  05:19  khởi hành
1
05:52 - 06:06
14phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:12 - 06:29
17phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:52 - 06:06
  14phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:52 Coventry(S)
  Wolverhampton - Rugby
  Hướng đến Stafford 
  (14phút
  06:06 Birmingham International Airport
 2. 2
  06:12 - 06:29
  17phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:12 Coventry(S)
  Coventry - Stafford
  Hướng đến Stafford 
  (17phút
  06:29 Birmingham International Airport
cntlog