2020/01/21  19:50  khởi hành
1
19:52 - 22:22
2h30phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
19:52 - 22:22
2h30phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
19:52 - 22:22
2h30phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  19:52 - 22:22
  2h30phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  19:52 Coventry(S)
  Wolverhampton - Rugby
  Hướng đến Rugby 
  (9phút
  thông qua đào tạo Rugby
  Manchester Piccadilly - Euston
  Hướng đến Euston 
  (54phút
  20:57 21:13 Euston
  Victoria Line
  Hướng đến Brixton 
  (7phút
  GBP 4,90
  21:20 21:51 Victoria
  East Croydon - Victoria
  Hướng đến East Croydon 
  (18phút
  thông qua đào tạo East Croydon
  East Grinstead - East Croydon
  Hướng đến Uckfield 
  (12phút
  22:22 Upper Warlingham
 2. 2
  19:52 - 22:22
  2h30phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  19:52 Coventry(S)
  Wolverhampton - Rugby
  Hướng đến Rugby 
  (9phút
  thông qua đào tạo Rugby
  Manchester Piccadilly - Euston
  Hướng đến Euston 
  (37phút
  20:40 20:52 Watford Junction
  Milton Keynes Central - Clapham Junction
  Hướng đến Wandsworth Road 
  (40phút
  21:32 21:58 Clapham Junction
  East Croydon - Victoria
  Hướng đến East Croydon 
  (11phút
  thông qua đào tạo East Croydon
  East Grinstead - East Croydon
  Hướng đến Uckfield 
  (12phút
  22:22 Upper Warlingham
 3. 3
  19:52 - 22:22
  2h30phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  19:52 Coventry(S)
  Wolverhampton - Rugby
  Hướng đến Rugby 
  (9phút
  thông qua đào tạo Rugby
  Manchester Piccadilly - Euston
  Hướng đến Euston 
  (54phút
  20:57 20:57 Euston
  Đi bộ( 8phút
  21:05 21:06 Euston Square
  Metropolitan Line
  Hướng đến Aldgate 
  (6phút
  GBP 4,90
  21:12 21:39 Farringdon
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến East Croydon 
  (26phút
  22:05 22:10 East Croydon
  East Grinstead - East Croydon
  Hướng đến Uckfield 
  (12phút
  22:22 Upper Warlingham
cntlog