2021/01/27  19:13  khởi hành
1
19:51 - 21:52
2h1phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
19:31 - 21:52
2h21phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
20:31 - 22:50
2h19phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
4
21:11 - 23:20
2h9phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 1. 1
  19:51 - 21:52
  2h1phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:51 Coventry
  [Virgin Trains] Euston - Glasgow Central
  Hướng đến Euston 
  (1h1phút
  20:52 21:01 Willesden Junction
  [London Overground] Clapham Junction - Stratford
  Hướng đến Clapham Junction 
  (21phút
  21:22 21:27 Clapham Junction
  [Southern] East Grinstead - Victoria
  Hướng đến Uckfield 
  (25phút
  21:52 Upper Warlingham
 2. 2
  19:31 - 21:52
  2h21phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:31 Coventry
  [Virgin Trains] Euston - Edinburgh
  Hướng đến Euston 
  (56phút
  20:27 20:35 Willesden Junction
  [London Overground] Clapham Junction - Stratford
  Hướng đến Clapham Junction 
  (20phút
  20:55 21:27 Clapham Junction
  [Southern] East Grinstead - Victoria
  Hướng đến Uckfield 
  (25phút
  21:52 Upper Warlingham
 3. 3
  20:31 - 22:50
  2h19phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  20:31 Coventry
  [Virgin Trains] Blackpool North - Euston
  Hướng đến Euston 
  (58phút
  21:29 21:48 Willesden Junction
  [London Overground] Clapham Junction - Stratford
  Hướng đến Clapham Junction 
  (21phút
  22:09 22:12 Clapham Junction
  [Southern] Victoria - Southampton Central
  Hướng đến Brighton 
  (15phút
  22:27 22:33 Purley
  [Southern] London Bridge - Caterham
  Hướng đến Caterham 
  (7phút
  22:40 22:40 Whyteleafe
  Đi bộ( 10phút
  22:50 Upper Warlingham
 4. 4
  21:11 - 23:20
  2h9phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  21:11 Coventry
  [Virgin Trains] Euston - Glasgow Central
  Hướng đến Euston 
  (55phút
  22:06 22:09 Willesden Junction
  [Southern] Balham - Milton Keynes Central
  Hướng đến Clapham Junction 
  (19phút
  22:28 22:31 Clapham Junction
  [Southern] Portsmouth Southsea - Victoria
  Hướng đến Brighton 
  (13phút
  22:44 23:03 Purley
  [Southern] London Bridge - Caterham
  Hướng đến Caterham 
  (7phút
  23:10 23:10 Whyteleafe
  Đi bộ( 10phút
  23:20 Upper Warlingham
cntlog