2020/04/02  03:06  khởi hành
1
05:44 - 06:12
28phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:17 - 06:48
31phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:44 - 06:12
  28phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:44 Cambridge
  Waterbeach - Stansted Airport
  Hướng đến Liverpool Street 
  (28phút
  06:12 Stansted Airport
 2. 2
  06:17 - 06:48
  31phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:17 Cambridge
  Waterbeach - Stansted Airport
  Hướng đến Liverpool Street 
  (31phút
  06:48 Stansted Airport
cntlog