2020/07/02  15:41  khởi hành
1
15:41 - 16:26
45phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
2
15:41 - 16:26
45phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
3
15:43 - 16:58
1h15phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 1. 1
  15:41 - 16:26
  45phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  15:41 Bromley South
  Đi bộ( 1phút
  15:42 15:48 Bromley South(U)
  119
  Hướng đến The Colonnades Croydon Airport 
  (38phút
  16:26 Croydon Flyover
 2. 2
  15:41 - 16:26
  45phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  15:41 Bromley South
  Đi bộ( 2phút
  15:43 15:49 Westmoreland Road /Sandford Rd
  119
  Hướng đến The Colonnades Croydon Airport 
  (37phút
  16:26 Croydon Flyover
 3. 3
  15:43 - 16:58
  1h15phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  15:43 Bromley South
  Bromley South - Farringdon
  Hướng đến Blackfriars 
  (35phút
  16:18 16:24 Blackfriars
  East Croydon - Farringdon
  Hướng đến East Croydon 
  (20phút
  16:44 16:44 East Croydon
  Đi bộ( 1phút
  16:45 16:56 East Croydon(S)
  119
  Hướng đến The Colonnades Croydon Airport 
  (2phút
  16:58 Croydon Flyover
cntlog