2019/10/16  07:18  khởi hành
1
07:49 - 08:33
44phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:33 - 08:33
1h0phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
08:19 - 09:03
44phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  07:49 - 08:33
  44phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:49 Birmingham Moor Street
  Birmingham Moor Street - Worcester Foregate Street
  Hướng đến Droitwich Spa 
  (44phút
  08:33 Kidderminster
 2. 2
  07:33 - 08:33
  1h0phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:33 Birmingham Moor Street
  Birmingham Moor Street - Worcester Foregate Street
  Hướng đến Droitwich Spa 
  (2phút
  07:35 07:53 Birmingham Snow Hill
  Birmingham Moor Street - Worcester Foregate Street
  Hướng đến Droitwich Spa 
  (40phút
  08:33 Kidderminster
 3. 3
  08:19 - 09:03
  44phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:19 Birmingham Moor Street
  Worcester Shrub Hill - Birmingham Moor Street
  Hướng đến Droitwich Spa 
  (44phút
  09:03 Kidderminster
cntlog