2019/12/06  07:10  khởi hành
1
07:17 - 09:10
1h53phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. ferry
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
2
07:17 - 09:20
2h3phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. ferry
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
3
07:29 - 09:30
2h1phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. ferry
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
4
07:29 - 09:30
2h1phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. ferry
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  07:17 - 09:10
  1h53phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. ferry
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  07:17 Basingstoke
  Winchester - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (42phút
  07:59 08:15 Waterloo
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (15phút
  GBP 4,90
  08:30 08:35 Canning Town
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (9phút
  08:44 08:44 King George V
  Đi bộ( 11phút
  08:55 09:00 Woolwich Ferry North Pier
  Woolwich Free Ferry
  Hướng đến Woolwich Ferry South Pier 
  (5phút
  09:05 09:07 Woolwich Ferry South Pier
  Đi bộ( 3phút
  09:10 Woolwich High Street
 2. 2
  07:17 - 09:20
  2h3phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. ferry
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  07:17 Basingstoke
  Winchester - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (42phút
  07:59 08:15 Waterloo
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (15phút
  GBP 4,90
  08:30 08:30 Canning Town
  Đi bộ( 1phút
  08:31 08:38 Canning Town(U)
  474
  Hướng đến Manor Park(U) 
  (19phút
  08:57 08:57 North Woolwich Free Ferry
  Đi bộ( 2phút
  08:59 09:10 Woolwich Ferry North Pier
  Woolwich Free Ferry
  Hướng đến Woolwich Ferry South Pier 
  (5phút
  09:15 09:17 Woolwich Ferry South Pier
  Đi bộ( 3phút
  09:20 Woolwich High Street
 3. 3
  07:29 - 09:30
  2h1phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. ferry
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  07:29 Basingstoke
  Leeds - Carlisle
  Hướng đến Waterloo 
  (43phút
  08:12 08:27 Waterloo
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (15phút
  GBP 4,90
  08:42 08:42 Canning Town
  Đi bộ( 1phút
  08:43 08:50 Canning Town(U)
  474
  Hướng đến Manor Park(U) 
  (19phút
  09:09 09:09 North Woolwich Free Ferry
  Đi bộ( 2phút
  09:11 09:20 Woolwich Ferry North Pier
  Woolwich Free Ferry
  Hướng đến Woolwich Ferry South Pier 
  (5phút
  09:25 09:27 Woolwich Ferry South Pier
  Đi bộ( 3phút
  09:30 Woolwich High Street
 4. 4
  07:29 - 09:30
  2h1phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. ferry
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  07:29 Basingstoke
  Leeds - Carlisle
  Hướng đến Waterloo 
  (43phút
  08:12 08:27 Waterloo
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (15phút
  GBP 4,90
  08:42 08:42 Canning Town
  Đi bộ( 1phút
  08:43 08:50 Canning Town(U)
  474
  Hướng đến Manor Park(U) 
  (17phút
  09:07 09:07 Dockland Street (E16)
  Đi bộ( 4phút
  09:11 09:20 Woolwich Ferry North Pier
  Woolwich Free Ferry
  Hướng đến Woolwich Ferry South Pier 
  (5phút
  09:25 09:27 Woolwich Ferry South Pier
  Đi bộ( 3phút
  09:30 Woolwich High Street
cntlog