2020/12/05  03:08  khởi hành
1
04:54 - 07:30
2h36phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. bus
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. ferry
 17.  > 
 18. walk
 19.  > 
2
04:54 - 07:30
2h36phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. bus
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. ferry
 17.  > 
 18. walk
 19.  > 
3
04:54 - 07:30
2h36phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. ferry
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
4
04:54 - 07:45
2h51phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. ferry
 17.  > 
 18. walk
 19.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  04:54 - 07:30
  2h36phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. bus
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. ferry
  17.  > 
  18. walk
  19.  > 
  04:54 Basingstoke
  Winchester - Woking
  Hướng đến Woking 
  (10phút
  thông qua đào tạo Winchfield
  Basingstoke - Woking
  Hướng đến Woking 
  (22phút
  thông qua đào tạo Woking
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (43phút
  06:12 06:28 Waterloo
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (15phút
  GBP 4,90
  06:43 06:43 Canning Town
  Đi bộ( 1phút
  06:44 06:51 Canning Town(U)
  474
  Hướng đến Manor Park(U) 
  (19phút
  07:10 07:10 North Woolwich Free Ferry
  Đi bộ( 2phút
  07:12 07:20 Woolwich Ferry North Pier
  Woolwich Free Ferry
  Hướng đến Woolwich Ferry South Pier 
  (5phút
  07:25 07:27 Woolwich Ferry South Pier
  Đi bộ( 3phút
  07:30 Woolwich High Street
 2. 2
  04:54 - 07:30
  2h36phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. bus
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. ferry
  17.  > 
  18. walk
  19.  > 
  04:54 Basingstoke
  Winchester - Woking
  Hướng đến Woking 
  (10phút
  thông qua đào tạo Winchfield
  Basingstoke - Woking
  Hướng đến Woking 
  (22phút
  thông qua đào tạo Woking
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (43phút
  06:12 06:28 Waterloo
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (15phút
  GBP 4,90
  06:43 06:43 Canning Town
  Đi bộ( 1phút
  06:44 06:51 Canning Town(U)
  474
  Hướng đến Manor Park(U) 
  (17phút
  07:08 07:08 Dockland Street (E16)
  Đi bộ( 4phút
  07:12 07:20 Woolwich Ferry North Pier
  Woolwich Free Ferry
  Hướng đến Woolwich Ferry South Pier 
  (5phút
  07:25 07:27 Woolwich Ferry South Pier
  Đi bộ( 3phút
  07:30 Woolwich High Street
 3. 3
  04:54 - 07:30
  2h36phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. ferry
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  04:54 Basingstoke
  Winchester - Woking
  Hướng đến Woking 
  (10phút
  thông qua đào tạo Winchfield
  Basingstoke - Woking
  Hướng đến Woking 
  (22phút
  thông qua đào tạo Woking
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (43phút
  06:12 06:28 Waterloo
  Jubilee Line
  Hướng đến Stratford 
  (15phút
  GBP 4,90
  06:43 06:47 Canning Town
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (8phút
  06:55 06:55 King George V
  Đi bộ( 11phút
  07:06 07:20 Woolwich Ferry North Pier
  Woolwich Free Ferry
  Hướng đến Woolwich Ferry South Pier 
  (5phút
  07:25 07:27 Woolwich Ferry South Pier
  Đi bộ( 3phút
  07:30 Woolwich High Street
 4. 4
  04:54 - 07:45
  2h51phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. ferry
  17.  > 
  18. walk
  19.  > 
  04:54 Basingstoke
  Winchester - Woking
  Hướng đến Woking 
  (10phút
  thông qua đào tạo Winchfield
  Basingstoke - Woking
  Hướng đến Woking 
  (22phút
  thông qua đào tạo Woking
  Woking - Waterloo
  Hướng đến Waterloo 
  (31phút
  06:00 06:15 Clapham Junction
  Clapham Junction - Denmark Hill
  Hướng đến Dartford 
  (12phút
  thông qua đào tạo Denmark Hill
  Highbury Islington - Denmark Hill
  Hướng đến Canonbury 
  (17phút
  06:45 06:56 Shadwell
  DLR
  Hướng đến Woolwich Arsenal 
  (19phút
  07:15 07:15 King George V
  Đi bộ( 11phút
  07:26 07:35 Woolwich Ferry North Pier
  Woolwich Free Ferry
  Hướng đến Woolwich Ferry South Pier 
  (5phút
  07:40 07:42 Woolwich Ferry South Pier
  Đi bộ( 3phút
  07:45 Woolwich High Street
cntlog