2019/11/20  08:35  khởi hành
1
08:43 - 09:26
43phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
08:36 - 09:26
50phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  08:43 - 09:26
  43phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:43 Anniesland
  Helensburgh Central - Edinburgh
  Hướng đến Haymarket 
  (11phút
  08:54 08:54 Glasgow Queen Street
  Đi bộ( 13phút
  09:07 09:08 Glasgow Central
  Gourock - Glasgow Central
  Hướng đến Gourock 
  (18phút
  09:26 Paisley St James
 2. 2
  08:36 - 09:26
  50phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:36 Anniesland
  Edinburgh - Milngavie
  Hướng đến Haymarket 
  (11phút
  08:47 08:47 Glasgow Queen Street
  Đi bộ( 13phút
  09:00 09:08 Glasgow Central
  Gourock - Glasgow Central
  Hướng đến Gourock 
  (18phút
  09:26 Paisley St James
cntlog