2020/08/10  20:41  khởi hành
1
20:41 - 21:24
43phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
21:03 - 21:53
50phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  20:41 - 21:24
  43phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  20:41 Anniesland
  Helensburgh Central - Edinburgh
  Hướng đến Haymarket 
  (10phút
  20:51 20:51 Glasgow Queen Street
  Đi bộ( 13phút
  21:04 21:06 Glasgow Central
  Gourock - Glasgow Central
  Hướng đến Gourock 
  (18phút
  21:24 Paisley St James
 2. 2
  21:03 - 21:53
  50phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:03 Anniesland
  Dalmuir - Newton (Strathclyde)
  Hướng đến Wishaw 
  (11phút
  21:14 21:36 Glasgow Central
  Glasgow Central - Wemyss Bay
  Hướng đến Gourock 
  (17phút
  21:53 Paisley St James
cntlog