Travelodge London Excel Hotel

Travelodge London Excel Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
1016 Dockside Road ,Greater London
trạm gần
Về 3 phút từ Connaught Bridge (E16) trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog