Rylands Farm Guest House

Rylands Farm Guest House Đặt phòng / Hướng đi
Less than 4 miles from Manchester Airport, Rylands Farm Guesthouse is located in the charming surroundings of Wilmslow. Rylands Farm Guesthouse is a small, luxurious and homely alternative to regular hotel accommodation.
Địa chỉ nhà
Altrincham Road
trạm gần
Về 23 phút từ Manchester Airport(Terminal 3) trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
Giá tham khảo
$ 78,08
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog