Bright and Central King Cross Apartment - RMI

Bright and Central King Cross Apartment - RMI Đặt phòng / Hướng đi
1.6 km from Kings Cross Theatre, Bright and Central King Cross Apartment - RMI is located in the Camden district of London. The property is 1.7 km from Camden Market and 1.8 km from British Museum.
Địa chỉ nhà
Phoenix Road - Walker House
trạm gần
Về 1 phút từ Drummond Street trên chân
Giá tham khảo
$ 149,66
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog