The Furlong

The Furlong Đặt phòng / Hướng đi
The Furlong is set in Wednesbury and offers a 3-story new build property, 19 km from Birmingham with transport links from Wednesbury town centre via bus or tram. The Furlong is a 5-minute drive from the M6 junction 9.
Địa chỉ nhà
70 The Furlong
trạm gần
Về 14 phút từ Wednesbury Parkway trên chân
Giá tham khảo
$ 130,14
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần