Charlie Mews

Charlie Mews Đặt phòng / Hướng đi
Located in Farnborough, 2.1 km from Farnborough Air Show, Charlie Mews offers a living room with a flat-screen TV, and free WiFi. Guests staying at this apartment have access to a fully equipped kitchen.
Địa chỉ nhà
77 Alexandra Road 4 Charlie Mews
trạm gần
Về 23 phút từ North Camp trên chân
Giá tham khảo
$ 87,85
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog