Silversands Hotel

Silversands Hotel Đặt phòng / Hướng đi
On the South Shore, Silversands has free parking and rooms with free Wi-Fi, by the promenade. The Pleasure Beach is opposite Silversands. Silversands Hotel has live entertainment, along with a fully licensed bar, a TV lounge and a dance floor.
Địa chỉ nhà
3 Burlington Road West
trạm gần
Về 12 phút từ Blackpool Pleasure Beach trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
Giá tham khảo
$ 52,06
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog