Wissos

Wissos Đặt phòng / Hướng đi
Situated just 9 km from Olympic Stadium, Wissos features accommodation in London with access to a garden, a terrace, as well as a 24-hour front desk. Guests can enjoy the free WiFi.
Địa chỉ nhà
77 Winsor terrace
trạm gần
Về 1 phút từ East Ham Manor Way / Strait Rd trên chân
Giá tham khảo
$ 123,63
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog