My London Private Room

My London Private Room Đặt phòng / Hướng đi
Set in the Camden district of London, My London Private Room provides rooms with free WiFi. Located around 1.2 km from Kings Cross Theatre, the guest house is also 2 km away from Emirates Stadium. The property is 2.1 km from Camden Market.
Địa chỉ nhà
Agar Grove
trạm gần
Về 1 phút từ Plender St / Royal College St trên chân
Giá tham khảo
$ 65,07
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog