★ Funky Beatles Themed Flat ★ Penny Lane ★ Parking

★ Funky Beatles Themed Flat ★ Penny Lane ★ Parking Đặt phòng / Hướng đi
Located 1.7 km from Mendips John Lennon Home, 1.8 km from Sefton Park and 3.5 km from 20 Forthlin Road, ★ Funky Beatles Themed Flat ★ Penny Lane ★ Parking features accommodation set in Liverpool. This apartment offers accommodation with free WiFi.
Địa chỉ nhà
372A Smithdown Road
trạm gần
Về 9 phút từ Mossley Hill trên chân
Giá tham khảo
$ 279,93
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog