ILiving Apartments near Excel & O2

ILiving Apartments near Excel & O2 Đặt phòng / Hướng đi
ILiving Apartments near Excel & O2 is located in London. This apartment is 6 km from Olympic Stadium and 7 km from O2 Arena.
Địa chỉ nhà
HOOLA BUILDING EAST TOWER
trạm gần
Về 2 phút từ North Greenwich Pier trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
Giá tham khảo
$ 199,12
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog