The Big Blue Hotel - Blackpool Pleasure Beach

The Big Blue Hotel - Blackpool Pleasure Beach Đặt phòng / Hướng đi
In vibrant Blackpool, this 4-star hotel has free Wi-Fi, a gym and paid parking. The Big Blue Hotel has its own private entrance to Blackpool Pleasure Beach open at selected times.
Địa chỉ nhà
Ocean Boulevard, Blackpool Pleasure Beach
trạm gần
Về 11 phút từ Blackpool Pleasure Beach trên chân
Xêp hạng
★★★★☆4.0
Giá tham khảo
$ 84,59
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog