Watson House

Watson House Đặt phòng / Hướng đi
Located 1.1 km from Blackpool Pleasure Beach, Watson House provides free WiFi. The accommodation consists of a living room, a well-equipped kitchen with a dining area, and a private bathroom with shower.
Địa chỉ nhà
209-211 St. Annes Road
trạm gần
Về 6 phút từ Blackpool Pleasure Beach trên chân
Giá tham khảo
$ 64,50
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog